W ciągu dwóch lat powstanie pomnik Bohdana Smolenia. Przeciwko radny PiS: bo miasto nie zgadza się na Pomnik Wdzięczności – epoznan.pl

Za inicjatyw stoi stowarzyszenie Zosta Gwiazd Kabaretu oraz Krzysztof Deszczyski – wieloletni przyjaciel Bohdana Smolenia. Pomnik ma stan na skwerku u zbiegu ulic Strzaowej i Rybaki, a przybierze make kawiarnianego stolika, na jednym z krzese bdzie siedzia Bohdan Smole, a drugie bdzie czekao na przechodniów. Ju tydzie temu pisalimy, e projekt cieszy si poparciem wodarzy miasta, a dzi Rada Miasta dopenia formalnoci i wyrazia zgod na postawienie pomnika – Sesja Rady Miasta ju si zakoczya, a radni niemal jednogonie byli za. Mówi niemal, bo decyzji nie popar Przemysaw Alexandrowicz z PiS, który argumentowa, e wadze miasta nie decyduj si na postawienie Pomnika Wdzicznoci, nie rozwizuj tej sprawy, a tutaj byskawicznie podejmuj decyzj – relacjonuje Krzysztof Czub, reporter telewizji WTK.

Teraz ruch naley attain pomysodawców, którzy musz zebra rodki niezbdne na realizacj pomnika. Nieoficjalnie mówi si, e pomnik powstanie w cigu pótora roku, a jego odsonicie odbdzie si w dniu urodzin kabareciarza.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *